Pensioen

A A A
Legal & Trust Financiele Dienstverlening

 
 

Pensioen

 
Op 29 oktober 2012 zijn de VVD en de PVDA samen tot een regeerakkoord gekomen. Dit akkoord heeft zeer waarschijnlijk consequenties voor jouw pensioen. Met het huidige regeerakkoord is (hopelijk) een einde gekomen aan de lange weg naar een verhoging van de leeftijd waarop je pensioen krijgt. Ondanks dat de benodigde aanpassing van de wet nog niet definitief is, is het niet waarschijnlijk dat de huidige plannen nog ingrijpend gaan wijzigen.

In het nieuwe regeerakkoord wordt niet alleen gesproken over een verhoging van je pensioenleeftijd. Ook hoeveel pensioen je kan opbouwen en tot welk inkomen je tegen een gunstig belastingtarief voor je pensioen kunt sparen is aangepast.
 


Ondernemer Pensioen
 
 

Hieronder vind je per leeftijdscategorie wat de consequenties voor je pensioen zijn. Kijk goed in welke leeftijdscategorie je valt en lees welke consequenties het regeerakkoord voor jouw pensioen heeft.


Ik ben geboren voor 1 januari 1948
De leeftijd waarop je het overheidspensioen (de AOW) krijgt is 65.
Binnenkort ga je (of misschien is dit al gebeurd) informatie over je pensioen ontvangen van je pensioenuitvoerder(s) (op www.mijnpensioenoverzicht.nl kan je vinden wie dit zijn). Verdiep je goed in die informatie en start vroegtijdig met het in kaart brengen van je pensioen. Zorg dat je nu al inzicht hebt in welke financiële mogelijkheden je hebt vanaf je pensioen. Laat je voldoende adviseren en maak voor jezelf inzichtelijk wat het hoogte is van je inkomen vanaf het moment dat je met pensioen gaat.
Vraag ook na, als dat op jou van toepassing is, wat er gebeurt met rechten zoals lijfrentes en hypotheken die vrij komen op 65 jarige leeftijd.
Heb je nu al vragen of heb je nog geen informatie ontvangen neem dan contact op met je pensioenuitvoerder.


Ik ben geboren na 1 januari 1948 maar voor 1 januari 1955
Je gaat als één van de eerste te maken krijgen met de wijziging van de leeftijd waarop je overheidspensioen (de AOW) krijgt. Hieronder zie je een eenvoudig schema waarin je de nieuwe leeftijd kunt vinden waarop je AOW krijgt.
  • na 31 december 1947 en voor 1 december 1948: vanaf 65 jaar en 1 maand
  • na 30 november 1948 en voor 1 november 1949: vanaf 65 jaar en 2 maanden
  • na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950: vanaf 65 jaar en 3 maanden
  • na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951: vanaf 65 jaar en 6 maanden
  • na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952: vanaf 65 jaar en 9 maanden
  • na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953: vanaf 66 jaar
  • na 31 december 1952 en voor 1 september 1953: vanaf 66 jaar en 4 maanden
  • na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954: vanaf 66 jaar en 8 maanden
  • na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955: vanaf 67 jaar
Voor je pensioen op de tweede en derde verdieping van het pensioenhuis verschuift de leeftijd waarop je pensioen krijgt waarschijnlijk ook. Of deze leeftijd precies zal mee schuiven met de AOW leeftijd is nog niet bekend. Neem contact op met je pensioenuitvoerder(s) (op www.mijnpensioenoverzicht.nl kan je vinden wie dat zijn) voor meer informatie.

Laat je ook goed informeren door je pensioenuitvoerder en financieel adviseur wat dit betekent voor je pensioenopbouw, vroegpensioen, lijfrentes en hypotheken die normaal gesproken beschikbaar kwamen op de leeftijd van 65 jaar.

Let op dat je niet te veel pensioen opbouwt (hier moet je namelijk meer belasting over betalen), door het verhogen van de pensioenleeftijd. Vanaf een inkomen van €100.000,- per jaar is het sowieso niet meer mogelijk om over het bedrag boven de €100.000,- per jaar voor je pensioen te sparen tegen een gunstig belastingtarief.

Bescherm jezelf tegen risico's als gevolg van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en ziekte en zorg dat je voor jezelf en je directe familie voldoende maatregelen hebt getroffen voor mindere tijden.

Mocht je als gevolg van de wijziging in de leeftijd waarop je AOW krijgt in de financiële problemen komen, kan je vragen of je in aanmerking komt voor de overbruggingsregeling. Zo zorgt de overheid dat je toch voldoende inkomsten hebt, tot je AOW krijgt. De exacte opzet van deze overbruggingsregeling is nog niet duidelijk. We houden je daarover op de hoogte via onze site.Ik ben geboren na 31 december 1954
Volgens de huidige plannen krijg je AOW op je 67ste. De AOW wordt naar verwachting aan de levensverwachting gekoppeld. Hoe ouder mensen dus gemiddeld worden, hoe hoger de AOW leeftijd dus ook wordt. Naar verwachting zal de AOW-leeftijd dus nog verder stijgen in de toekomst.

Voor je pensioen op de tweede en derde verdieping van het pensioenhuis verschuift de leeftijd waarop je pensioen krijgt waarschijnlijk ook. Of deze leeftijd precies zal mee schuiven met de AOW leeftijd is nog niet bekend. Neem contact op met je pensioenuitvoerder(s) (op www.mijnpensioenoverzicht.nl kan je vinden wie dat zijn) voor meer informatie.

Je kunt in aanmerking komen voor een doorwerkbonus. Daarmee kunnen mensen met lage inkomens (tussen de 90 en 175 procent van het minimumloon) toch anderhalf jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan als ze tussen hun 61ste en 65ste werken. Hoe deze doorwerkbonus precies gaat werken, is nog niet bekend.

Laat je goed informeren door je pensioenuitvoerder en financieel adviseur wat dit betekent voor je pensioenopbouw, vroegpensioen, lijfrentes en hypotheken die normaal beschikbaar kwamen op de leeftijd van 65 jaar.

Let op dat je niet te veel pensioen opbouwt (hier moet je namelijk meer belasting over betalen), door het verhogen van de pensioenleeftijd. Vanaf een inkomen van €100.000,- per jaar is het sowieso niet meer mogelijk om over het bedrag boven de €100.000,- per jaar voor je pensioen te sparen tegen een gunstig belastingtarief.

Op termijn zal je pensioenleeftijd worden bepaald op basis van de gemiddelde levensverwachting in Nederland. Wees bewust van je financiële behoefte nadat je wilt (of moet) stoppen met werken. Je pensioen is je eigen zorg en laat je dan ook periodiek informeren hoe jouw financiële positie er nu en straks uit ziet.

Bescherm jezelf tegen risico's als gevolg van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en ziekte en zorg dat je voor jezelf en je directe familie voldoende maatregelen hebt getroffen voor mindere tijden.

U kunt ons bereiken op : 
0162-431550

Legal & Trust 
 
Heuvel 13
4901 KB Oosterhout
 
 
 
 

Voor al uw vragen kunt u terecht bij Legal & Trust, neem gerust contact met op.
 

Overzichtspagina Ondernemers
Lees hier wat Legal & Trust voor u kan betekenen

 
Overzichtspagina Particulieren
Wat uw situatie ook is, Legal & Trust helpt u altijd
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
   

LEGAL & TRUST NIEUWSBRIEF
 
Legal & Trust  BV
Bram Stukje

BEZOEKADRES
Kloosterstraat 6
4901 HS Oosterhout

Kvk:  91736463
Kifid: 300.018709
AFM: 12049675


Telefoon: 0162-430300 


                               
Home         Disclaimer     Contact